خبر

کشف خانه تیمی حامی میرحسین موسوی در منطقه بالای پارک‌وی ابعاد جدیدی از اغتشاشات اخیر را روشن کرد. نیروهای اطلاعاتی در بازرسی خانه مذکور موفق به کشف مدارکی شامل جزوات فتنه‌انگیز جامعه‌شناسی و چندین جلد از کتاب‌های ماکس وبر شدند.

۲اکتبر۲۰۰۹

 
© 2009 - ٤دیواری ـ
IniMinimalisKah is proudly powered by Blogger