کجا می‌شینید؟

سردار قاسمی:
«اعتراضات کسانی که در مناطق بالای پارک‌وی می نشینند، چندان مهم نیست». +

مرتبط


۱۱سپتامبر۲۰۰۹


 
© 2009 - ٤دیواری ـ
IniMinimalisKah is proudly powered by Blogger