یکی مث خودمون

این‌که میگن مثل ما شو تا دوس‌ات داشته باشیم٬ دروغه. به حرفشون گوش نکن٬ وقتی مثل اونا شدی ازت بدشون میاد. پیش خودشون میگن «دیدی؟ ... اینم یکی مث خودمونه».
منتقل شده از آرشیو ۴دیواری قدیمی
۲۰۰۹/۲/۲۶
 
© 2009 - ٤دیواری ـ
IniMinimalisKah is proudly powered by Blogger