ترجمه

«من می‌تونم با تو توی یک اطاق بیست‌متری زندگی کنم».
این ترجمه‌ی جمله‌ی معروف «تو را دوست دارم» نیست؟
منتقل شده از ۴دیواری قدیمی ۲۸ مارس ۲۰۰۸
 
© 2009 - ٤دیواری ـ
IniMinimalisKah is proudly powered by Blogger