او نیز گذشت از این گذر گاه

وان کیست که نگذرد از این راه.
قطعه‌ی «اشک‌آباد» از هنرمند تونسی انور براهم (عود).

۲۱دسامبر۲۰۰۹

 
© 2009 - ٤دیواری ـ
IniMinimalisKah is proudly powered by Blogger